Ngữ Pháp Minna No Nihongo Bài 6 – Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT

Để học được Ngữ pháp Minna No Nihongo bài 6 các bạn cần phải nắm thật chắc các kiến thức từ bài 1 đến bài 5. Vì đây là những nội dung liên quan với nhau. Chỉ như vậy mới giúp cho việc học tiếng Nhật trở nên hiệu quả hơn. Việc học bài mới rất quan trọng, tuy nhiên việc ôn tập cũng là điều không thể thiếu. Vì thế các bạn hãy nhớ nhé. Và chủ đề hôm nay mà Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Ngữ Pháp Minna No Nihongo bài 6.

Ngữ Pháp Minna No Nihongo Bài 6 – Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT

1. Danh từ をđộng từ

Ý nghĩa: Dùng trợ từ を để biểu thị tân ngữ của ngoại động từ
VD: ジュース  のみます (tôi uống nước hoa quả)
VD: さかな  たべます (tôi ăn món cá)

2. Danh từ を します

Ý nghĩa: Động từ します có một phạm vi rất lớn các danh từ làm tân ngữ. Mẫu câu này biểu thị hành động thực hiện nội dung được diễn đạt ở tân ngữ. Dưới đây là một vài ví dụ.
VD: さっかー を します (Chơi đá banh)
パーティー を します (Tổ chức tiệc)
かいぎ を します (Tổ chức hội nghị)
しゅくだい を します (Làm bài tập)
しごと を します (Làm việc)

3. なに を しますか

Ý nghĩa: Đây là mẫu câu dùng để hỏi nội dung là làm gì
VD: げつようび なに を しますか (Thứ 2 , bạn làm gì vậy?)
なに を かいますか (Ăn cái gì vậy)
なに を たべますか (Mua cái gì vậy)

4. Danh từ (địa điểm) でHành động

Ý nghĩa: Trong mẫu câu này trợ từ dùng sau danh từ chỉ địa điểm để biểu thị nơi diễn ra hành động.
VD: えき しんぶん を かいます ( Tôi mua báo tại xe điện)
うちで にほんご を べんきょうします (Tôi học tiếng Nhật ở nhà)

5. Động từ ませんか

Ý nghĩa: Mẫu câu này dùng để mời hoặc đề nghị người nghe làm việc gì đó.
VD: いっしょに きょうとへ いきませんか (Cùng nhau đi đến Kyoto với tôi không)
おさけ をのみませんか ( Bạn uống rượu không)

6. Động từ ましょう

Ý nghĩa: Mẫu câu này dùng khi người nói tích cực đề xuất, mời người nghe cùng làm một việc gì đó. Nó cũng được dùng trong trường hợp người nghe tích cực đáp ứng đề xuất, lời mời đó.
VD: ちょっと やすみましょう (Cùng nhau nghỉ một lát đi)
いっしょに ひるごはん を たべましょうか (Cùng tôi đi ăn cơm trưa không)

Tìm hiểu thêm: Ngữ Pháp Minna No Nihongo Bài 7 – Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT
Tìm hiểu thêm: Ngữ Pháp Minna No Nihongo Bài 8 – Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT


Mọi thông tin học viên vui lòng liên hệ
——— NGOẠI NGỮ TẦM NHÌN VIỆT ———

Scroll to Top