GIỚI THIỆU

[row label=”Giới thiệu hàng 1″ v_align=”equal” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”2″]

[col span=”5″ span__sm=”12″ force_first=”small” divider=”0″ align=”left”]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”99%” bg=”1517″ bg_size=”original” border=”0px 0px 0px 0px” link=”http://khoahoctiengnhat.com/thong-diep-tu-ban-giam-doc/” video_loop=”false”]

[text_box hover=”bounce” width=”74″ padding=”10px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(248, 244, 245)” radius=”5″ depth_hover=”1″]

Thông điệp từ ban giám đốc

[button text=”Đọc tiếp” letter_case=”lowercase” color=”success” size=”xlarge” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/thong-diep-tu-ban-giam-doc/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”70.2%” height__sm=”75%” bg=”1530″ link=”http://khoahoctiengnhat.com/tam-nhin-su-menh/”]

[text_box hover=”bounce” width=”70″ width__sm=”74″ scale=”80″ padding=”10px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(248, 244, 245)” radius=”5″ depth_hover=”1″]

Tầm nhìn – Sứ mệnh

[button text=”Đọc tiếp” letter_case=”lowercase” color=”success” size=”xlarge” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/tam-nhin-su-menh/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Giới thiệu hàng 2″ v_align=”equal” h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”2″]

[col span=”4″ span__sm=”12″ force_first=”small” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”70%” bg=”2944″ bg_size=”medium” border=”0px 0px 0px 0px” link=”http://khoahoctiengnhat.com/doi-ngu-giang-vien/”]

[text_box hover=”bounce” width=”74″ scale=”80″ padding=”9px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 241, 242)” radius=”5″ depth_hover=”1″]

Đội ngũ giảng viên

[button text=”Đọc tiếp” letter_case=”lowercase” color=”success” size=”xlarge” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/doi-ngu-giang-vien/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”70%” bg=”1536″ link=”http://khoahoctiengnhat.com/co-so-vat-chat/”]

[text_box hover=”bounce” width=”74″ scale=”80″ padding=”10px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 241, 242)” radius=”5″ depth_hover=”1″]

Cơ sở vật chất

[button text=”Đọc tiếp” letter_case=”lowercase” color=”success” size=”xlarge” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/co-so-vat-chat/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”99.99%” height__sm=”70%” bg=”1538″ link=”http://khoahoctiengnhat.com/co-cau-nhan-su/”]

[text_box hover=”bounce” width=”74″ scale=”80″ padding=”10px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 241, 242)” radius=”5″ depth_hover=”1″]

Cơ cấu nhân sự

[button text=”Đọc tiếp” letter_case=”lowercase” color=”success” size=”xlarge” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/co-cau-nhan-su/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Banner giới thiệu chính”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”40%” height__sm=”94%” bg=”1543″ bg_size=”medium”]

[text_box text_color=”dark” width=”87″ width__sm=”92″ padding=”0px 0px 103px 0px” position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]

NGOẠI NGỮ TẦM NHÌN VIỆT

Tự hào là một trong 10 trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu tại TPHCM, ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT đã mang lại thành công cho hàng trăm học viên và các bạn tự học ngoại ngữ, tạo cơ sở bền vững để các bạn phát triển sự nghiệp trong tương lai.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Text giới thiệu”]

[col span__sm=”12″ align=”left”]

Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT (viết tắt là VVS), với khát vọng góp phần giúp cho người Việt Nam vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, mở rộng tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, VVS phát triển nhiều hình thức đào tạo hướng đến những ngoại ngữ chính và thông dục hàng đầu được nhiều nước trên thế giới sử dụng.

Hiện tại, VVS đã và đang đào tạo 5 ngoại ngữ mũi nhọn chính là Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật Bản.

Cho đến hiện tại, Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT tự hào là trung tâm đào tạo ngoại ngữ chuyên nghiệp được nhiều học viên yêu thích. Đó là các bạn học sinh cấp 3, các bạn sinh viên đại học – cao đẳng. Cho đến những bạn học viên có nhu cầu đi du học hoặc sống và làm việc ở nước ngoài.

Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT đang nỗ lực từng ngày để giúp tất cả các bạn học viên và những bạn tự học ngoại ngữ tại TPHCM đạt được những mục đích cuối cùng trong việc học ngoại ngữ.


Mọi thông tin học viên vui lòng liên hệ

NGOẠI NGỮ TẦM NHÌN VIỆT

[/col]

[/row]

Scroll to Top