TUYỂN SINH

[row label=”Tuyển sinh hàng 1″]

[col span=”7″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_banner height=”50%” bg=”1579″ bg_size=”original” link=”http://khoahoctiengnhat.com/category/lich-khai-giang-cac-lop-tieng-nhat/”]

[text_box text_color=”dark” hover=”bounce” width=”35″ padding=”9px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 244, 244)”]

Lịch khai giảng

[button text=”Cập nhật” color=”success” expand=”0″ icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/category/lich-khai-giang-cac-lop-tieng-nhat/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_banner height=”71%” bg=”1584″ hover_alt=”zoom-long” link=”http://khoahoctiengnhat.com/hoc-phi-cac-khoa-hoc/”]

[text_box text_color=”dark” hover=”bounce” width=”36″ padding=”10px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 244, 244)”]

Học phí

[button text=”Cập nhật” color=”success” size=”large” icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/hoc-phi-cac-khoa-hoc/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Tuyển sinh hàng 2″]

[col span=”6″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_banner height=”50%” bg=”1588″ bg_size=”original” hover_alt=”zoom-long” link=”http://khoahoctiengnhat.com/bang-cap-chung-chi/”]

[text_box text_color=”dark” hover=”bounce” width=”41″ padding=”9px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 244, 244)”]

Bằng cấp – Chứng chỉ

[button text=”Đọc tiếp” color=”success” size=”larger” icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/bang-cap-chung-chi/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_banner height=”50%” bg=”1590″ hover_alt=”zoom-long” link=”http://khoahoctiengnhat.com/category/co-hoi-viec-lam/”]

[text_box text_color=”dark” hover=”bounce” width=”45″ padding=”13px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″ bg=”rgb(244, 244, 244)”]

Cơ hội việc làm

[button text=”Khám phá” color=”success” size=”larger” icon=”icon-expand” icon_reveal=”true” link=”http://khoahoctiengnhat.com/category/co-hoi-viec-lam/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row label=”Tuyển sinh hàng 3″]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -36px 0px” align=”center”]

[title style=”bold-center” text=”VÌ SAO NÊN HỌC TIẾNG NHẬT TẠI TẦM NHÌN VIỆT” tag_name=”h1″ icon=”icon-angle-down”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” col_style=”solid” col_bg=”rgb(51, 51, 51)” v_align=”equal”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”1601″ name=”kinh nghiệm đào tạo” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_hover=”grayscale” image_hover_alt=”zoom-long” text_color=”dark”]

Được thành lập từ năm 2012…

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”1605″ name=”CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_hover=”grayscale” image_hover_alt=”zoom-long” text_color=”dark”]

Các giáo viên đứng lớp đều..

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”1606″ name=”học viên hài lòng” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″ image_hover=”grayscale” image_hover_alt=”zoom-long” text_color=”dark”]

Hầu hết học viên đều tốt nghiệp..

[/team_member]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”17px 0px 6px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(240, 106, 117)” color=”light”]

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_image id=”1601″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” depth_hover=”2″]

Trải qua hơn 1300 khóa học kể từ thời điểm thành lập, Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo các ngoại ngữ thông dụng quốc tế. Và hiện nay, tiếng Nhật Bản đang là một ngoại ngữ được ưa chuộng tại Việt Nam.

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”17px 0px 6px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(240, 106, 117)” color=”light”]

CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth_hover=”2″]

[ux_image id=”1605″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” depth_hover=”2″]

Các giảng viên đứng lớp tại Ngoại ngữ TẦM NHÌN VIỆT được chọn lọc kĩ trong quá trình phỏng vấn của trưởng khoa đào tạo tiếng Nhật Bản. Họ đều là những người có bằng cấp chứng chỉ từ các trường đại học danh giá trong và ngoài nước. Học viên có thể lựa chọn giảng viên người Việt hoặc người Nhật bản xứ.

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ padding=”17px 0px 6px 0px” align=”center” bg_color=”rgb(240, 106, 117)” color=”light”]

SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”2″]

[ux_image id=”1606″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”center” depth_hover=”2″]

Hầu hết các học viên đã tốt nghiệp các khóa học tiếng Nhật tại Ngoại Ngữ TẦM NHÌN VIỆT hiện nay đều đã có sự thành công trong sự nghiệp và ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. VVS tự hào đã đóng góp một phần nhỏ khi mang lại sự phát triển bản thân, trí tuệ và phẩm chất cho các học viên. Từ đó góp phần phát triển đất nước vươn tầm thế giới.

[/col]

[/row]
[row col_bg=”rgb(0, 168, 163)” v_align=”equal”]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”center” depth_hover=”2″]

Vậy bạn đã sẵn sàng học tiếng NHẬT?

Hãy điền thông tin bên dưới để được đăng kí học ngay

[/col]

[/row]

You can

There are a variety of games you can play for free, however,

Slots is a new release from a

Even though the free versions aren’t entirely safe, you can still play them to have casinos that accept muchbetter fun.

well-known gaming computer software maker.

you won’t be able to cash out your winnings if there’s no intention about playing for real.

also play online from the comfort of your home.

Scroll to Top